OFFENTLIGA MILJÖER

Att skapa miljöer för alla

Offentlig miljö ställer höga krav på hållfasthet, kvalitet och ergonomi. Även traditioner och nytänkande i form och funktion spelar en stor roll. Idag finns nästintill obegränsade möjligheter för dig som kund att integrera och styra din anläggning precis så som du själv vill och har behov av. Detta oavsett om du söker lösningar inom din hotell- och konferensanläggning, butik, kontor eller fastighetsförvaltning.

När vi jobbar i offentlig miljö verkar vi nära vår uppdragsgivare, effektivt och om så krävs ”utan att synas”.

 

 

VI KAN BLAND ANNAT HJÄLPA ER MED

LÖSNINGSFÖRSLAG

ELINSTALLATIONER

LJUD OCH BILD

NÄTVERK

SOLSKYDD

FELSÖKNING

 

 

Hestraviken - Konferens

Konferensanläggning där vi ombesörjer installationer, nätverk, ljud och ljuslösningar. 

Hestraviken - Kök och restaurang

Hållbara och användarvänliga lösningar och installationer restaurangkök och matsal. Löpande service.

Hestraviken - Hotell

Användarvänliga installationer och lösningar för gäster och personal i hotelanläggningen.