Istock 885687762

Offentliga miljöer | Att skapa miljöer för alla

Offentlig miljö ställer höga krav på hållfasthet, kvalitet och ergonomi. Även traditioner och nytänkande i form och funktion spelar en stor roll. Idag finns nästintill obegränsade möjligheter för dig som kund att integrera och styra din anläggning precis så som du själv vill och har behov av. Detta oavsett om du söker lösningar inom din hotell- och konferensanläggning, butik, kontor eller fastighetsförvaltning.

När vi jobbar i offentlig miljö verkar vi nära vår uppdragsgivare, effektivt och om så krävs ”utan att synas”.

Referenser

Bild på Hestraviken - Konferens

Hestraviken - Konferens

Konferensanläggning där vi ombesörjer installationer, nätverk, ljud och ljuslösningar.

Bild på Hestraviken - Kök och restaurang

Hestraviken - Kök och restaurang

Hållbara och användarvänliga lösningar och installationer restaurangkök och matsal. Löpande service.

Bild på Hestraviken - Hotell

Hestraviken - Hotell

Användarvänliga installationer och lösningar för gäster och personal i hotelanläggningen.