INDUSTRIKUNDER

Att vara en partner

Elteam har arbetat i många år med service, problemlösning och installationer åt tillverkande industrier i Gnosjöregionen. Vi är med från början av projekt som till exempel nyproduktioner, renoveringar och tillbyggnader. På det här stadiet kan vi föreslå vägar framåt som ni kanske inte kände till. Vi utför sedan de elinstallationer ni behöver, allt från belysning till maskiner och nätverk.

Vi har en nära relation till er som kund och hjälper er om problem eller nya/ändrade behov uppstår. Vi får allt att fungera. Även i de svåraste och mest krävande miljöer.

VAD VI KAN HJÄLPA ER MED

LÖSNINGSFÖRSLAG

ELINSTALLATIONER

MASKININSTALLATIONER

NÄTVERK

FELSÖKNING

LARM OCH BRAND

Referenser

R:kås

Ny produktionsenhet utformad tillsammans med beställare. Elkraft, maskininstallationer, data, larm och fastighetsautomation. 

Swedecote

Ytbehandlingsföretaget med avancerad teknik som ställer höga krav på installationerna i sin tunga slitsamma miljö.

Acello Print

En av våra äldsta kunder där vi ombesörjer el, data, maskin och fastighetsinstallationer.